Företagslån till småföretagare

Som företagare kan du behöva ta lån av flera olika anledningar. Det kan vara för att du är i uppstarten eller för att du är i en expansionsfas. Företagslån är inte enbart för riktigt stora företag utan även småföretagare kan ansöka om företagslån. Många gånger kan det faktiskt vara livsnödvändigt för ett mindre företag att kunna få ett lån för att växa och bli ännu större. Det krävs ibland att du kan göra större investeringar.

Vad krävs för att få ett företagslån?
Precis som med alla krav varierar kraven mellan olika långivare och du kan behöva jämföra olika lån för att få reda på de aktuella kraven. Men vanligtvis har långivare krav på en viss omsättning, det minsta brukar vara 50 000 kronor i månaden eller 600 000 kronor per år. Men det kan även finnas krav på högre omsättning beroende på vilken lånesumma du ansöker om.

Andra vanliga krav är att företaget ska ha varit verksamt under minst sex månader. Här kan det finnas undantag om det är ett uppstartslån du ansöker om hos företagslån.net/. Du får också räkna med att långivaren ställer krav på att du har en affärsplan och affärsbudget.

Det är också ett vanligt krav att alla ägare av bolaget ska vara bosatta i Sverige. Många gånger krävs det att någon i företaget går in som personlig borgen till hela eller en viss del av lånet.

Krav på bolagsform
En del långivare lånar endast ut till aktiebolag, och det är den bästa bolagsformen du kan ha för att enklast bli beviljad ett lån. Men även du som har enskild firma eller handelsbolag kan bli beviljad lån. Har du ett kommanditbolag kan det vara svårare, men inte omöjligt, att få lån. Däremot kan kraven för att bli beviljad ett företagslån skilja sig mellan de olika bolagsformerna.

Vad kan ett företag låna pengar till?
När du som företag ansöker om ett lån kan det ibland krävas att du anger hur du planerar att använda pengarna. Det här skiljer sig dock både mellan olika långivare och beroende på hur stor summa du vill låna.

Du kan låna pengar till i princip allting som kan få ditt företag att växa. Det kan handla om att köpa in fler maskiner för att kunna öka din produktion. Du kan även använda pengarna till att anställa personal och på så sätt öka din produktion eller omsättning av tjänster. Det är även vanligt att använda pengarna för att köpa in ett större lager och möjligtvis utöka sitt sortiment.

Det är viktigt att du använder pengarna till något som kommer att få ditt företag att växa och öka omsättningen. Pengarna ska alltså helt enkelt gå till en investering.

När bör du inte ansöka om företagslån?
Som småföretagare bör du inte låna pengar för att rädda upp en ekonomisk kris. Större företag kan ha möjlighet till det här eftersom de ofta har möjlighet till helt andra lånevillkor. Men att som småföretagare låna pengar för att försöka rädda ditt företag kan vara en dålig idé. Eftersom det många gånger krävs att du eller någon i företaget går in som borgen i företagslånet, innebär det att den personen blir återbetalningsskyldig för lånet om företaget inte kan betala. Alltså om ditt företag inte kan betala, måste du själv som privatperson betala av lånet. Och är du ägare av ett företag som går i konkurs har du troligen själv inte speciellt mycket finanser för att betala av ett lån, vilket även kan sluta i en personlig konkurs.

Ett företagslån bör därför vara till för att låta företaget kunna växa!